Humentality

Waar talent van mensen telt

NL I EN

Privacyverklaring en gedragscode


Humentality werkt conform de gedragscode van de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en conform een strikt privacy beleid en voldoet daarmee aan de AVG wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming, zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving). 

Privacy
Humentality respecteert je recht op privacy. Wij verwerken jouw persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en ons in dat kader persoonsgegevens verstrekt. Jouw persoonsgegevens worden tevens verwerkt zodat wij contact met je kunnen opnemen. 

Juridische grondslag voor de verwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats in het kader van de overeenkomst die wij met je hebben gesloten inzake de dienstverlening aan jou, dan wel indien de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijk verplichting.

Bescherming gegevens
Humentality beschermt de privacy van persoonsgegevens door onder meer de website te beveiligen. De website wordt regelmatig gescand op gaten in de beveiliging en kwetsbaarheden, om jouw bezoek aan onze site zo veilig mogelijk te maken. Onze website is beveiligd met een SSL certificaat, waardoor alle informatie ingevuld via formulieren, versleuteld verstuurd wordt. Ingevulde gegevens worden niet bewaard op deze webserver, maar direct verstuurd naar de verantwoordelijke van deze site: Ellen van den Wittenboer.

Gebruik van cookies
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

De cookies op deze website zijn uitgeschakeld.
Deze beslissing kan op elk moment worden gewijzigd door op de onderstaande knop "Cookies toestaan" te klikken.


Bewaartermijn informatie
De persoonsgegevens die wij van je verwerken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze door ons zijn verzameld en nooit langer dan de wettelijke bewaartermijnen. Humentality bewaart de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden, tenzij je hiervoor vooraf je toestemming hebt gegeven. Uw persoonsgegevens worden in een adequaat beschermde omgeving in Nederland opgeslagen.


Je rechten
Als je eenmaal persoonsgegevens aan Humentality hebt verstrekt, dan heb je het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigingen of te verwijderen Je kan ons tevens altijd laten weten dat je niet langer toestemming geeft om jouw persoonsgegevens door ons te laten verwerken. Je kunt dit kenbaar maken via het contactformulier op onze website of via het emailadres van Humentality

Humentality beschikt over een uitgebreide privacy verklaring waarin o.a. beschreven staat welke gegevens van door ons begeleide kandidaten wij registreren, met welk doel en welke grondslag wij dat doen en hoe lang wij deze gegevens bewaren en wat wij doen om deze gegevens te beveiligen.

Indien je vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan je contact opnemen via het emailadres van Humentality.

Gedragscode

Alle loopbaancoaches van Humentality zijn Noloc erkend. Dat betekent o.a. dat zij zich houden aan de Noloc gedragscode.